Ke dni 1. 7. 2016 se Odštěpný závod ICT služby, České pošty, s. p., rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, sloučil s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Více informací naleznete na www.nakit.cz.